Depresja – groźna choroba. Poznaj przyczyny, skutki i możliwości leczenia

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, które też jest niestety bardzo często lekceważone. Jak pokazują badania na depresję choruję przynajmniej raz aż 17% populacji. Rozpoznanie choroby powinien stwierdzić lekarz, gdyż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do rozpoznania oraz określania nasilenia objawów choroby. Ludzie cierpiący na tą chorobę mogą doświadczać objawów o różnym nasileniu, a liczba objawów jest również zróżnicowana.

Depresja-poważna-choroba-zabijająca-naszą-psychikę

Objawy osiowe i wtórne

Depresja jest chorobą bardzo złożoną i charakteryzuje się szeregiem objawów. Zaburzenia zwane depresją dzieli się na: epizod depresyjny, zaburzenia depresyjne nawracające oraz dystymię, którą zalicza się do grupy uporczywych zaburzeń depresyjnych.

Epizod depresyjny składa się z szeregu charakterystycznych cech nazywanych również objawami podstawowymi lub osiowymi, a także licznych i nieswoistych objawów wtórnych. Objawy wtórne mogą być odmienne u różnych chorych i najprawdopodobniej wynikają z reakcji pacjenta na pojawienie się symptomów podstawowych. Do głównych objawów osiowych zalicza się: obniżenie nastroju, osłabienie koncentracji i tempa procesów myślowych oraz ruchowych, lęk i objawy somatyczne.

Depresja – afektywne objawy

W wymiarze afektywnym depresja objawia się przez: ambiwalencję, brak motywacji i bark źródeł satysfakcji, utratę poczucia humoru, a także utratę szacunku do samego siebie, poczucie braku wartości oraz własnej bezużyteczności. Kolejne charakterystyczne symptomy afektywne depresji to: apatia, smutek, obniżony nastrój, podwyższona lub obniżona reaktywność emocjonalna, złość i skłonność do irytowania się oraz koncentracja na uczuciach depresyjnych lub bark, czy też utrata zdolności odczuwania przyjemności. Chorzy na depresję tracą także zainteresowanie swoim hobby, porzucają pasje i rzeczy które sprawiały radość i spełnienie.

Nie-poddawaj-sie-w-walce-z-depresją

Objawy poznawcze depresji

Psychiatrzy i psychologowie uważają, że depresja jest zaburzeniem myślenia w takim stopniu, w jakim stanowi ona zaburzenie nastroju. Do charakterystycznych objawów depresji w tym obszarze zalicza się: negatywne oczekiwania oraz negatywną samoocenę i negatywną interpretację doświadczeń, a także myśli samobójcze, trudności w podejmowaniu decyzji, nadmierne skoncentrowanie się nad sobą, uczucie rozbicia i rozsypania wewnętrznego, schemat myślowy ofiary i zniekształcenia poznawcze. Pojawiają się także obsesyjne myśli, a percepcja ulega osłabieniu.

Objawy behawioralne depresji

Do typowych objawów depresji w wymiarze behawioralnym zalicza się: zaburzenia poziomu aktywności, działania agresywne lub destruktywne, próby samobójcze, napady płaczu, niewyraźna lub spowolniona mowa, popadanie w uzależnienia, a także ogólna impulsywność i zachowania sprzeczne z własnym poczuciem wartości. Do behawioralnych symptomów depresji zalicza się także destrukcyjne zachowania kompulsywne, pobudzenie lub spowolnienie psychomotoryczne, „wyładowywanie się”, lub niechęć i poddawanie oraz przejawy perfekcjonizmu.

Objawy somatyczne depresji

Do somatycznych objawów depresji zalicza się wszelkie dolegliwości fizyczne, które pojawiają się w trakcie choroby. Dolegliwości mogą być zarówno objawem zaburzeń psychicznych jak i objawem innych poważnych chorób. Ciało i umysł człowieka stanowią spójną całość  i nie można łatwo oddzielić jednego od drugiego.  W momencie gdy pojawiają się zaburzenia psychiczne ciało cierpi również. W chorobie jaką jest depresja następuje szereg zmian w funkcjonowaniu mózgu. Zachodzą zmiany w układzie nerwowym i hormonalnym, które wywierają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie organizmu. Warto pamiętać, że gdy choruje dusza, choruje także ciało.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *